Missie

Wij staan voor en geven prioriteit aan:

  • Individuele aandacht voor de patiënt;
  • Bij aanmelding direct een afspraak maken;
  • Geen wachtlijst;
  • Het gebruik van nieuwe vakinhoudelijke kennis en ontwikkelingen;
  • Na- en bijscholing;
  • Een nauwe samenwerking met huisartsen, medisch specialisten en overige (para)medici en de netwerken waar wij in participeren;
  • Werken in een gezellige, positieve en stimulerende omgeving;
  • Een betrouwbare partner voor zorgverzekeraars zijn.

Visie

Wij gaan uit van een wederzijds vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid en doen daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Wij leveren de best mogelijke kwalitatieve, transparante en doelmatige fysiotherapeutische zorg. Dit doen wij volgens de meest moderne en op de wetenschap gebaseerde inzichten. Wij streven naar het versterken van onze positie binnen de eerste- en anderhalvelijnszorg in de gemeente Maastricht in samenwerking met andere disciplines.

Zakelijk Fysio043 ZW-18