COPD (Chronisch longlijden)

Fysiotherapie bij COPD

COPD staat voor chronisch obstructief longlijden. Mogelijke klachten bij COPD zijn:

  • Hoesten;
  • Kortademigheid;
  • Ophoesten van slijm;
  • Slecht slapen;
  • Afname van kwaliteit van het leven.

Uw lichaam en met name uw spieren gebruiken energie waarvoor zuurstof nodig is. Hoe meer u zich inspant des te meer zuurstof heeft het lichaam nodig. Aangezien de zuurstoftoevoer bij mensen met COPD vaak verminderd is, zal men sneller moe zijn en meer kortademig bij inspanning.

Onze behandeling voor COPD

Ed Sassen is geschoold in het begeleiden van mensen met COPD. Na een eerste intake van een uur wordt uw hulpvraag bekeken en gaan we verschillende testen doen om uw huidige niveau in kracht, uithoudingsvermogen en functioneren in het dagelijkse leven te bepalen. Er wordt vervolgens een therapieplan opgesteld en afgestemd op uw persoonlijke niveau. Verder is er zo nodig aandacht voor ademhalingstechnieken, hoesttechnieken en manieren om slijm te verwijderen. We werken desgewenst samen met uw huisarts, praktijkondersteuning, longarts, diëtiste of de longrevalidatie van het AZM.

Trainen bij COPD

Het trainen heeft als doel dat uw lichaam beter in staat is de zuurstof op een juiste manier te gebruiken en dat u zich minder belemmerd zal voelen in uw dagelijkse leven. Individueel of samen met anderen wordt er gewerkt aan uw conditie en kracht in een prettige omgeving en goede sfeer.

Wilt u meer informatie over fysiotherapie bij COPD? Bel gerust of meld u aan voor een afspraak.