Huisregels

Aangezien er in de praktijk meestal meerdere mensen aanwezig zijn, is er een aantal huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen:

 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de BHV’ers te volgen.
 • Als u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, laat hier dan geen waardevolle spullen in zitten. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets ed.).
 • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • In de praktijk is het verboden om te roken.
 • I.v.m. hygiëne stellen wij het op prijs als u zich, voorafgaand aan een behandeling door een van onze fysiotherapeuten, thuis zou willen douchen.
 • Wij zorgen voor lakens op de behandelbanken, maar vragen u telkens voor een behandeling een groot badlaken en een kleine handdoek mee te nemen.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn verplicht de kosten van een niet-nagekomen afspraak, bij niet tijdig afmelden, bij uzelf in rekening te brengen. Deze kosten zijn 70% van het geldende tarief.
 • Om een vlot verloop van de “intake” te kunnen bewerkstelligen, dient u graag de eerste keer uw polispas en identiteitskaart meenemen.
 • Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dit dan s.v.p. ook doorgeven.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt voor fysiotherapie per verzekeraar. U dient zelf uw behandellimiet en vergoeding in de gaten te houden, met name als u reeds onder behandeling bent of bent geweest bij een andere praktijk! Controleer dus zelf uw polisvoorwaarden!
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt, is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, hulphonden uitgezonderd. Dit i.v.m. mogelijke allergieën van cliënten.