Tarieven

Intake en behandelingen
Fysiotherapiebehandeling in praktijk € 35 (ca.30 minuten)
Fysiotherapiebehandeling aan huis van patiënt € 45 (ca.30 minuten)
Fysiotherapiebehandeling in instelling (verzorgingstehuis etc.) € 40 (ca.30 minuten)
Screening en intake praktijk (= zonder verwijzing) € 70 (ca.60 minuten)
Intake na verwijzing in praktijk € 70 (ca.60 minuten)
Intake na verwijzing aan huis van patiënt € 77 (ca.60 minuten)
Intake na verwijzing in inrichting € 75 (ca.60 minuten)
Het bedrag van het intake is opgebouwd uit 2 componenten: het onderzoek/screening en een behandeling
Rapportages t.b.v. verzekeringskwesties (letselschade e.d.) € 45

 

Verbruiksmaterialen
CureTape per rol* € 12.50
Schouderpully € 12.50
Theraband per meter € 5

*De eerste keer tapegebruik is voor rekening van Fysio043. Mocht vaker tapen nodig zijn, dan kunt u zelf tape aanschaffen en meenemen of kopen bij onze praktijk tegen een voordelige prijs van €12,50 per rol.

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 70% van het geldende tarief bij u in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 21 dagen na de factuurdatum op onderstaand rekeningnummer. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  5. Contante betaling is mogelijk, de tarieven staan vermeld op de tarievenlijst van de praktijk. Na betaling krijgt u een getekende factuur mee.